Quiz Om Trekanter: 20 spørgsmål og svar om trekanter

Velkommen til vores spændende quiz om trekanter! Er du klar til at udfordre din viden om trekanter og teste dine matematiske evner? Vores quiz vil udforske forskellige aspekter af trekanter og hjælpe dig med at styrke din viden om deres egenskaber, forhold og beregninger.

START QUIZ
TAG QUIZZEN MED DINE VENNER
matematikfolkeskolen
20 spørgsmål
Medium quiz
Folk svarer i gennemsnit rigtigt på 50% af spørgsmålene
3 minutter
75 fejlfrie forsøg
et år siden
Hvad kalder man en trekant, hvor alle tre sider er lige lange?
A
En retvinklet trekant
B
En ligebenet trekant
C
En ligesidet trekant
D
En stumpvinklet trekant

Find svar, og se hvad andre svarede

Når du er færdig med quizzen, kan du læse et uddybet svar til alle spørgsmålene herunder. Du kan også se hvordan andre klarede sig, og sammenligne dine svar med gennemsnittet. Klik på et spørgsmål for at folde det ud.

Spørgsmål 1

Hvad kalder man en trekant, hvor alle tre sider er lige lange?

En ligesidet trekant er det korrekte svar. I en ligesidet trekant er alle tre sider lige lange.

Spørgsmål 2

Hvad er vinkelsummen i en trekant?

180 grader er det rigtige svar. Summen af vinklerne i en trekant er altid 180 grader.

Spørgsmål 3

Hvad kalder man en trekant, hvor én vinkel er præcis 90 grader?

En trekant hvor én af vinklerne er 90 grader, hedder en retvinklet trekant. I en retvinklet trekant er én af vinklerne præcis 90 grader.

Spørgsmål 4

Hvad kalder man siden, som er modsat den rette vinkel i en retvinklet trekant?

Hypotenusen er det rigtige svar. Hypotenusen er den side, der er modsat den rette vinkel i en retvinklet trekant.

Spørgsmål 5

Hvad kalder man en trekant, hvor to sider har samme længde?

En ligebenet trekant er det korrekte svar. I en ligebenet trekant har to af siderne samme længde.

Spørgsmål 6

Hvad kalder man den linje, som forbinder et toppunkt med midten af den modsatte linje?

Medianen er det rigtige svar. Medianen forbinder en vinkel i trekanten med den modsatte side.

Spørgsmål 7

Hvad kendetegner en stumpvinklet trekant?

En stumpvinklet trekant kendetegnes ved, at en af vinklerne, er større end 90 grader, men mindre end 180 grader.

Spørgsmål 8

Hvad er en spids vinkel?

En spids vinkel er mindre end 90 grader.

Spørgsmål 9

Hvor mange sider har en trekant?

En trekant har 3 sider. Derfra navnet.

Spørgsmål 10

Hvad kalder man linjen, som deler en vinkel i 2 lige store dele?

Vinkelhalveringslinjen

Spørgsmål 11

Hvad er en katete i en retvinklet trekant?

Siderne omkring den rette vinkel

Spørgsmål 12

Hvad er navnet på den side i en retvinklet trekant, der ligger overfor den rette vinkel?

Hypotenusen er det korrekte svar. Hypotenusen er den side, der ligger overfor den rette vinkel i en retvinklet trekant.

Spørgsmål 13

Hvad er formlen for at beregne arealet af en trekant?

Areal = grundlinje * højde * 0,5

Spørgsmål 14

Hvad kalder man formlen, som bruges til at finde længden på den 3. side?

Pythagoras' læresætning

Spørgsmål 15

Hvordan udregner men omkredsen af en trekant, når man kender alle sidelængderne?

Omkreds = a + b + c

Spørgsmål 16

Hvilken af følgende formler er Phytagoras' læresætning?

a2 + b2 = c2

Spørgsmål 17

Hvad kalder man denne trekant?

Ligebenet trekant

Spørgsmål 18

Hvad kalder man denne trekant?

Ligesidet trekant

Spørgsmål 19

Hvad kalder man denne trekant?

Retvinklet trekant

Spørgsmål 20

I en ligesidet trekant er alle 3 vinkler altid ens. Hver vinkel er derfor hvor mange grader?

60 grader

Mangler vi en quiz?
Har du et forslag til en lærerig quiz? Indsend den herunder. Så laver vi den for dig!
Pige som quizzer på QuizMig
Baggrundsikoner

Klar på en quiz mere?

Er du klar på endnu en udfordring? Her er nogle flere quizzer, som minder om den, du lige har taget.

Spørgsmål til trekanter og geometri

Trekanter er en af de mest grundlæggende geometriske figurer og findes i mange områder af matematik og natur. Fra retvinklede trekanter til ligesidede trekanter og forskellige typer af vinkler og sider, vil vores quiz udfordre dig til at identificere og anvende de relevante koncepter. Du vil blive udfordret til at beregne vinkler, siderlængder og arealer af trekanter samt identificere forskellige typer af trekanter baseret på deres egenskaber.